• Стойки
  Стойки
 • Шкафове
  Шкафове
 • Колички
  Колички
 • Стълби
  Стълби
 • Вани
  Вани
 • Маси
  Маси
 • Други
  Други

Ремонтна дейност

"МММС - Зарков и Сие" СД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № С163/31.05.2007 г., като лице, което извършва:

 • поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения - телфери и кранове (едногредни , двугредни,мостови, портални, козлови и др.);
 • ремонт на хидравлични възли и цилиндри;
 • ремонт на тежка техника.