//

By Plimun Web Design

Изделия от метал

"МММС - Зарков и Сие" СД предлага на свойте клиенти изработка и монтаж на:

  • подвижни и стационарни метални стълби;
  • индустриални битови и аварийни стълби, метални парапети и огради;
  • маси, плотове, шкафове;
  • ремонтни платформи и естакади;
  • транспортни колички и сандъци;
  • гаражни, портални и апартаментни врати;
  • метални козирки, сенници, навеси и перголи;
  • метални огради на училища, детски градини и болници;
  • спортни съоръжения и огради за  футболни ,баскетболни и други игрища;
  • детски съоръжения и площадки.