//

By Plimun Web Design

Ремонтна дейност

  

"МММС - Зарков и Сие" СД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № С163/31.05.2007 г., като лице, което извършва:

  • поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения - телфери и кранове (едногредни, двугредни, мостови, портални, козлови и др.);
  • ремонт на хидравлични възли и цилиндри;
  • ремонт на тежка техника.